Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 700.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :30-03-23


Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận số



Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
30-03-23 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
29-03-23Đà Nẵng: 109,
Khánh Hòa: 626
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
330
28-03-23Đắc Lắc: 195,
Quảng Nam: 516
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
378
27-03-23TT Huế: 437,
Phú Yên: 465
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
360
26-03-23Kon Tum: 679,
Khánh Hòa: 092
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
355
25-03-23Đà Nẵng: 904,
Quảng Ngãi: 006,
Đắc Nông: 489
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
339
24-03-23Gia Lai: 472,
Ninh Thuận: 907
Trúng Ninh Thuận312
23-03-23Bình Định: 479,
Quảng Trị: 305,
Quảng Bình: 872
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
331
22-03-23Đà Nẵng: 976,
Khánh Hòa: 527
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
359
21-03-23Đắc Lắc: 416,
Quảng Nam: 142
Trúng Đắc Lắc365
20-03-23TT Huế: 521,
Phú Yên: 248
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
345
19-03-23Kon Tum: 184,
Khánh Hòa: 632
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
351
18-03-23Đà Nẵng: 538,
Quảng Ngãi: 360,
Đắc Nông: 660
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
343
17-03-23Gia Lai: 397,
Ninh Thuận: 614
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
368
16-03-23Bình Định: 251,
Quảng Trị: 159,
Quảng Bình: 115
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
351
15-03-23Đà Nẵng: 639,
Khánh Hòa: 412
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
345
14-03-23Đắc Lắc: 794,
Quảng Nam: 203
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
377
13-03-23TT Huế: 498,
Phú Yên: 188
Trúng Phú Yên363
12-03-23Kon Tum: 590,
Khánh Hòa: 392
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
372
11-03-23Đà Nẵng: 767,
Quảng Ngãi: 601,
Đắc Nông: 558
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
327
10-03-23Gia Lai: 130,
Ninh Thuận: 259
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
352
09-03-23Bình Định: 768,
Quảng Trị: 683,
Quảng Bình: 531
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
352
08-03-23Đà Nẵng: 010,
Khánh Hòa: 278
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
381